Home

Mail
Társasutak Online
foglalás
társasutakhoz
Árajánlat kérés
Olaszországban
Szállodák
Olaszországban
Apartmanok,
kemping
Olaszországban
Utazási
feltételek
Elérhetőségek

ANACAPRI TRAVEL KFT.
Székhelye, telephelye: 1023 Budapest Bécsi út 22.
MKEH eng.: R01353/1996/1999.    Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.58.
Tel./Fax : +36/1/326-3260   +36/1/335-0506   +36/20-451-8364
E-mail : anacapri@anacapritravel.hu      Internet: www.anacapritravel.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-465632      Adószám: 12103454-2-41
Az Anacapri Travel Kft.Utazási Irodát nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 
 

A feltételek letöltése

UTAZÁSI FELTÉTELEK

Amely létrejött az Anacapri Travel Kft. utazási iroda, mint utazásszervező (tour operator) továbbiakban Anacapri Travel Kft. és a megbízó utas (ügynöki iroda) között az alábbi feltételekkel:

 
 

1. Az Anacapri Travel Kft. utazásszervező (Cégjegyzék szám: 01-09-465632, Adószám: 12103454-2-41, Nyilvántartási szám: R01353/1996/1999 – Nyilvántartó hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala) által szervezett külföldi utazásokra a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. törvény (PTK) 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusai és az utazási feltételekben foglaltak az irányadók.
Olaszországba nem szükséges vízum. Érvényes személyi igazolvány elegendő a határátlépéshez. Olaszország éghajlata mediterrán, étkezés főleg tésztafélékből, salátákból és gyümölcsfélékből áll. Hivatalos fizetőeszköz: €uro Nyelv: olasz, előhívószám: +39   Magyar Nagykövetség címe: Róma Via dei Villini, 16.    Telefon: +39/06/44230598

2. Az utasnak felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásra együttesen vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017.(XII.28.) Korm. rendelet értelmében elektronikus úton vagy személyesen megkötve a szerződés létrejön, amennyiben az utas ezt megrendelte, díjelőleget befizette, az Anacapri Travel elfogadta és nyilvántartásba vette, írásban visszaigazolta, továbbá a megrendelő a nyilatkozatokkal együtt elfogadta, tudomásul vette és aláírta.

3. Az utazási szerződés tartalmazza: az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjakat az Anacapri Travel Kft. által közzétett tájékoztató alapján, továbbá tartalmazza a megrendelés visszaigazolását is. Az adatokban bekövetkezett változásokról az Anacapri Travel Kft. az ügyfeleit tájékoztatja 3 napon belül. Az útlevél kiváltását (esetleges vízumoztatást) a megrendelő végzi.

4. Az Anacapri Travel Kft. útjainak részvételi díja az utazás programjában meghirdetett közvetített szolgáltatások árát, eljárási díját, a szervezés járulékos költségét tartalmazza.
A részvételi díj nem tartalmazza az utasbiztosítást (BBP = baleset-betegség-poggyász) és az útlemondási biztosítást (sztornó biztosítás), melyek nem kötelezőek, de ajánlottak! Továbbá a szállások idegenforgalmi adóját és a városokba kötelezően fizetendő chekk-inn pontot, behajtási illetéket, esetenként a kikötői illetéket, mely összegek csak a helyszínen fizethetőek!
Az útlemondási biztosítás a részvételi díj 7%-ka, mely foglaláskor előleggel köthető.
  (Részvételi díj utalása esetén, az útlemondási bíztosítást aláírva, faxon kell visszaküldeni a szerződéssel együtt a foglalás napján irodánknak!)

Az utasbiztosítást az út indulása előtt érdemes megkötni baleset-betegség-poggyászra.

5. A részvételi díj megállapítása a program szerinti szolgáltatások alapján történik. Megrendelésnél a részvételi díj 40%-a fizetendő foglalóként. (Esetenként szigorúbb feltételek érvényesek, melyeket a szerződésben mindig feltüntet az Iroda). A fennmaradó összeget 20 nappal az indulás előtt be kell fizetni. 20 nappal az indulás megkezdése előtti jelentkezésénél a teljes összegű részvételi díj fizetendő. Iroda nem fizetés esetén értékesítheti az utas helyét!
A részvételi díj minimális emelése 2022-ben abban az esetben lehetséges, ha az euro napi árfolyama meghaladja az 1 EUR = 420 Ft-os vételi árat, és a kalkulált útiköltség meghaladja a benzinárfolyam 20% emelését!

6. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA tv. előírása szerint 2010. január 1-jétől nem csak természetes személy lehet utas. Nem természetes személy esetében nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként, nem saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást. Amennyiben a megrendelő (pl. céges utazás vagy 3. személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány) a fentiekről, úgy az ÁFA tv. alapján 27% ÁFÁ-t számolunk fel.

7. A fizetési határidő be nem tartása (utas és utazási iroda egyaránt) esetén az Anacapri Travel Kft. az utazási szerződést jogosult megszüntnek tekinteni, és a férőhelyet más utasnak értékesíteni vagy a megrendelt szolgáltatást lemondani.

8. A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az Anacapri Travel a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha részvételi díj emelése 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

9. Az Anacapri Travel Kft., az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám – 35 fő – hiányában az utazás megkezdése előtti  20. napig, a befizetett díj visszafizetése ellenében, a szervezéstől elállhat. Erről az ügyfelet 3 napon belül köteles értesíteni. A már befizetett összeg az irodában kerül visszafizetésre.

10. Az Anacapri Travel Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ill. abból visszatériteni, ha az ügyfél a szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében  felmerült okból nem veszi igénybe. (Áttenni társasutat, csak társasútra lehet, megegyezéssel!)

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az utas az utazás megkezdése előtti saját érdekkörében felmerül ok miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazásszervezőnek a bruttó részvételi díj százalékában bánatpénzt fizetni.

Bánatpénz (lemondási díjak):
60. napon túl:5.000,- Ft/fő (kezelési költség)
60-36 nap között:   10%
35-16 nap között:60%
15-8 nap között:80%
7 napon belül:100%

A bánatpénz megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem. A bánatpénz díját az utazási iroda jogosult levonni az utas által befizetett részvételi díjból a fennmaradó összeget a lemondás visszaigazolásától számított 8 napon belül visszafizeti.

Zárt csoportok lemondási feltétele külön megegyezés szerint történik az Anacapri Travel Kft. és a megrendelő csoport között. Ezt a szerződésben minden esetben külön feltüntetjük.

12. Saját poggyászáról az utazás során az utas maga köteles gondoskodni, kivéve ha a továbbszállítás vagy megőrzés céljából a szállító vagy szolgáltató felelős képviselője átvette (esetenként idegenvezető átadta!). A buszt tele csomagokkal a gépjárművezető őrizetlenül nem hagyhatja, ebben az esetben közvetlenül a busztársaság felelős, és kárigényt utasnak közvetlenül a busztársaságnak kell benyújtani, nem az utazási irodánknak.

13. Az Anacapri Travel Kft. az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak visszatérítés nem biztosítható, így tudjuk garantálni az ő utazásukat is, az induláshoz szükséges minimum létszámmal!
Társasútjainkon a megjelölt fakultatív programok nem kötelezőek!
Lehetőség nyílik egyénileg a műemlékek megtekintésére helyi közlekedéssel.

14. Ha az utazás teljesítése a szerződéskötéskor még előre nem látható rendkívüli körülmények – mint háború, sztrájk, belső zavargások, járvány, fennhatósági rendelkezések, figyelmeztetés, repülőnél leszállási jog megvonása, a szálláshelyek vagy a szállító eszközt elkobzása, embargó, természeti katasztrófa, időjárási viszontagságok, a szálláshelyek megrongálódása – vagy műszaki hiba következtében az utazás veszélybe kerül vagy akadályba ütközik, úgy az irodának jogában áll az utat lemondani ill. ezen okok miatt a szolgáltatások elmaradásáért nem tud felelősséget vállalni. Közlekedési vállalatok késése (pl. komp), szolgáltatások elmaradásáért felelősség az utazási irodát nem terheli. Ilyen esetekben az irodánk igyekszik maximálisan mindent megtenni, ami az adott helyzetben lehetséges. Az alvállalkozótól bérelt busz esetén (pl.: defekt, busz mentése) javításhoz szükséges idő és ehhez kapcsolódó időkiesés az alvállalkozó busztársaságot terheli. Ebből fakadó kárigényt közvetlenül a busztársaságnak kell az utasnak bejelenteni!

15. Az Anacapri Travel Kft. szervezett útjait budapesti indulással szervezi, nagyobb létszámú jelentkezésénél távolabbi helyről való indítás esetén az utazási iroda pótdíjat számol fel. Szervezett társas útjainknál a meghírdetett indulási idő előtt fél órával a megrendelő köteles az idegenvezetőnél jelntkezni. Az utas késéséből származó károk tekintetében az utazási irodát nem terheli felelősség.

16. Az Anacapri Travel Kft. fenntartja a jogot magának a programok azonos jellegű és értékű programokra történő felcserélésére, valamint a szálláshelyek kategórián belüli változtatására kivételes esetekben (Max. indulás előtt 7 nappal).

17. Az utazás során a megrendelő utas hirtelen megbetegedése esetén azokban az országokban, amelyekkel Magyarország egészségügyi egyezményt kötött, ingyenesen részesül a feltétlenül szükséges gyógykezelésben. Más országok esetében a felmerült költségek végett a kötött biztosítás keretében és feltételei szerint kell eljárni.

18. Az Anacapri Travel Kft. biztosítási díj ellenében az utas kérésére baleset, betegség és poggyászkárra tudja biztosítani ügyfeleit, a meghatározott biztosítási feltételek szerint. (Colonnade Biztosító Zrt. – Online utasbiztosítás kötéshez kattintson ide!) Biztosítás hiányában az utazási iroda külföldön az esetleges káreseményért felelőséget nem tud vállalni az utas felé. Biztosítás máshol is köthető!

19. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az ügyfél panaszát a hazaérkezéstől számított 8 napon belül írásban nyújthatja be az Anacapari Travel Kft. irodájánál. Az ügyfelet az utazásszervező hibás teljesítése esetén is együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt az ügyfél a helyszínen már bejelentette az idegenvezetőnek vagy az arra illetékesnek. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő / szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek példányát. A jegyzőkönyv helyi képviselőnk által átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.
A benyújtott kárigény megválaszolásának határideje: 30 nap
A közlések késedelméből eredő károkért a megrendelő a felelős. [2013. évi V. törvény (PTK). 6:126. §]

Budapesti ügyeleti telefonszám: 06-1-326-326-0, 06-20-451-8364
Fax: 06-1-335-0506
E-mail: anacapri@anacapritravel.hu

20. Utazási irodák, ügynöki irodák, utazásszervezők által létrejött megrendelések és utazási szerződések esetében az iroda csak az általa az utazást közvetítők részére átadott ismertetőben foglalt információkért vállal felelősséget, valamint jelen szerződést a megrendelővel aláíratni és az utazással kapcsolatos anyagot, programot átadni köteles.

21. Az Anacapri Travel Kft. utasai jelen utazási szerződés mellett elfogadják és tudomásul veszik a külföldi partner szállásaira vonatkozó külön szerződési feltételeket, házirendet, stb.

22. A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény (Fgy. tv.) 17/A. § értelmében az utazásszervező tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1023 Bp., Bécsi út 22. szám alatti székhely. Az esetleges panaszok a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel együtt benyújthatóak elektronikus levélben is anacapri@anacapritravel.hu e-mail címre. A Fgy. tv. szerint az ügyfél, mint fogyasztó, a lakhelye (tartózkodási helye) székhelye szerinti illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, és az nem vezetett eredményre. Az Anacapri Travel Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatban minden perben a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

23. Az Anacapri Travel Kft. az ügyfél megbízásából más utazási iroda árualapját szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazásszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az Anacapri Travel Kft. szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az ügyfél tájékoztatásában mulasztás terheli. Egyebekben a PTK és a Kormányrendelet rá vonatkozó szabályai érvényesek.

24. Anacapri Travel Kft. utazási iroda vagyoni biztosíték biztosítása:

„Az Anacapri Travel Kft. utazási iroda a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a Colonnade Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével (Colonnade Biztosító, címe: 1139 Budapest, Váci út 99, telefon: +36-1-801-08-33). A vagyoni biztosíték területi hatálya az Anacapri Travel által Magyarországról külföldre és belföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma 9900000031, összege 15.600.000,- Ft, (azaz tizenötmillió-hatszázezer forint) és a Kiegészitő Hazautaztatási Biztosítás 1.560.000,- Ft (azaz egymillió-ötszázhatvanezer forint), belföldinél 500.000,- Ft, mely célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.”

A fentiek tételes közlését a 2009. évi LXXVI. tv. (amely a szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szól), 34.§. (1) bekezdésének g) pontja kötelező jelleggel előírja. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

25. NYILATKOZATOK:
Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk. Az alábbiakban a 2010.évi CXXIII. tv. (ÁFA) 206. §-a szerint a megfelelő rész bejelölésével teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást:
ֈ nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként)
ֈ adóalanyként saját nevében és javára tehát végső felhasználóként (azaz utasként)
ֈ adóalanyként saját nevében de más javára (nem utasként) veszem/vesszük igénybe

Nyilatkozom, hogy a 427/2017.(XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt az elektronikus úton kötött utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó általános tájékoztatást megkaptam és megismertem, továbbá a 427/2017.(XII.28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltaktól eltérő esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem.

Alulírott kijelentem, hogy az Anacapri Travel Kft. hatályos adatkezelési szabályzatát adatkezelési tájékozatóját valamint az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat magamra és a velem együtt utazókra nézve elfogadom, melyet aláírásommal igazolok.

26. A Budapest Főváros Kormányhivatalának, mint engedélyező, nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetőségei:

Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Tel.: 06-1-458-5800   Fax: 06-1-458-5865   e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu


Ugrás az oldal tetejére!